Общи условия

  1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в Хотел Съни, управляван от фимрма „КИНИ 2001” ООД, ЕИК: 128530952, с адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. Созопол, Ямбол, ул. Кабиле № 28А,  може да направите по един от следните начини:

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ще получите потвърждение за резервация на посочен от Вас електронен адрес.

1.3. С цел потвърждаване на Вашата резервация, като  гарантиращ депозит 50% от общата сума,  следва да платите авансово преди настаняването. Плащане от Ваша страна се очаква в рамките на 7 (седем) дни след получаването на потвърждението. Остатъкът от сумата по резервацията Ви, се заплаща в деня на настаняване.

1.4. При резервации по пакетни и празнични предложения, хотелът изисква депозит, в размер на 50 (петдесет) % от общата сума по резервацията (освен ако между страните, не е договорено друго). Плащане от Ваша страна се очаква в срока посочен в потвърждението. Остатъкът от сумата по резервацията Ви, се заплаща в деня на настаняване.

1.5.  При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка

1.6.  При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация. 

1.7. Когато клиент направи резервация в Хотел Созопол, се счита, че е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

 

       2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите в писмен вид на e-mail: reservation@hotelsunny.net

2.2. При анулиране на потвърдена резервация 7 (седем) дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка (не важи за пакетни и празнични предложения).

2.3. При анулиране на потвърдена резервация в срок от 7 (дни) дни преди датата на настаняване или  в случай на неявяване в деня на настаняването, дължите неустойка в

размер 50% от общата сума на резервацията, платена като  депозит. (не важи за пакетни и празнични предложения)

2.4. Хотел Вила Лист запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:

  • Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
  • Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

2.5. Горепосочените условия за анулации на резервации по празнични пакети са валидни само ако при изготвянето на самия пакет не са посочени други такива.

       3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Настаняване: след 14:00 ч.

Освобождаване на стаите: до 12:00 ч. 

При желание за късно освобождаване на стая от страна на госта или удължаване на престоя, моля да се свържете с Рецепция и да заявите Вашето желание.

3.2. В хотела не се допускат домашни любимци.

3.3. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, GDPR 2016/697 ( ЕС) , регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашите резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

 

       4. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

4.1. Всички цени, обявени в сайта на хотел Съни както и в e-mail съобщенията, изпратени до Потребителя, са в лева с ДДС и туристическа такса / в някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия/. 

4.2. Хотелът има право да определя цени, различни от обявените в ценовата листа за дните на официални празници и за други периоди, изрично определени от хотела.

      5. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

5.1. В брой в хотела

5.2. С дебитна или кредитна карта в хотела.

5.3. С банков превод авансово по банкова сметка: 

 

       6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. Хотел Съни поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги. 

6.2. Хотел Съни се задължава да не променя цената на заявените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано. 

6.3. Хотел Съни не носи отговорност за откраднати вещи от стаите, ресторанта , както и за щети, причинени от трети лица. 

6.4. В помещенията за настаняване и общите закрити помещения на хотела НЕ се допуска тютюнопушене! Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено. При неспазване на забраната, хотелът си запазва правото да наложи на нарушителите, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

6.5. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела, с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 (три) работни дни след съставянето му, клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.

6.6. Когато клиент прави резервация, встъпва в договорни отношения с хотел Съни и приема общите условия на хотела. Клиентите, ползващи услугите на хотел Съни, следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18г./ 

6.7. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват. 

6.8. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да се заплатят отделно в хотела. 

6.9. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента. 

6.10. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор в територията на Хотел Съни. 

Екипът на хотела не носи отговорност за лица оставени без надзор под 18 год.

6.11. Хотел Съни си запазва правото да променя информацията в тази страница и Общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано! 

6.12. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност,  са в сила законовите задължителни разпоредби в Република България.